Kim jest przedsiębiorca?


kim jest przedsiebiorca

Obecnie coraz więcej osób chce stać się przedsiębiorcami. Jest to bardzo popularne szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy zarobki nie są aż tak wysokie. Zatem kim dokładnie jest przedsiębiorca oraz czy rzeczywiście warto decydować się na taki krok, aby nim zostać?

 

Przedsiębiorca definicja – kim dokładnie jest?

 

Zdecydowanie w ostatnim czasie o przedsiębiorcy słyszy się często. Nic w tym dziwnego, ponieważ to określenie jest bezpośrednio związane z przedsiębiorstwem, które prowadzi coraz więcej osób.

Definicja przedsiębiorcy nie jest trudna. Wspomniany przedsiębiorca jest to podmiot, który korzysta z konstytucyjnych gwarancji, a także bierze udział w życiu gospodarczym, jednak na własne ryzyko finansowe. Tym samym bierze za to pełną odpowiedzialność prawną. Wspomniany przedsiębiorca stanowi kategorię centralną w publicznym prawie gospodarczym. Jednakże żaden podmiot nie może zostać uznany za przedsiębiorcę, jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą może być tylko osoba ujawniona w rejestrze. Oznacza to, iż musi być wpisana do specjalnego rejestru przedsiębiorców. W systemie naszego prawa polskiego występuje wiele definicji przedsiębiorcy. Jednak za podstawowe powinniśmy uznać w szczególności definicje, które są zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a także w kodeksie cywilnym.

Najważniejsze cechy przedsiębiorcy

Zgodnie z definicją przedsiębiorcy, w ustawie można wyróżnić dwie istotne cechy przedsiębiorcy. Jest to osoba, która działa we własnym imieniu. To pozwala go odróżnić od pracowników, którzy przykładowo wykonują praca najemną. Takie osoby zdecydowanie nie prowadzą działalności gospodarczej w swoim imieniu, ale w imieniu osoby, która je zatrudniła lub też dała zlecenie. Przedsiębiorca także wykonuje działalność gospodarczą.

Do podmiotów będących przedsiębiorcami, zgodnie z art.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, możemy zaliczyć osoby fizyczne oraz osoby prawne, jak również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi. Wspomnianym jednostkom odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Zgodnie z ustawą przedsiębiorcom nie może nazywać się osoba, która jest pracownikiem najemnym lub pełnomocnikiem czy przedstawicielem handlowym, w zakresie działania pełnomocnictwa.

Należy pamiętać, iż przedsiębiorcą może zostać praktycznie każdy z nas. Powinniśmy pamiętać o tym, iż jeżeli mamy naprawdę dobry pomysł na biznes, powinniśmy za wszelką cenę wcielić go w życie. Obecnie nawet nie posiadając wcale zbyt dużego kapitału można znaleźć wiele firm, które przykładowo wspomogą nasz pomysł. Możliwe jest także uzyskanie bardzo atrakcyjnego dofinansowania do naszej działalności. Możliwość jest w dzisiejszych czasach bardzo wiele, dlatego warto z nich skorzystać i stać się pełnoprawnym przedsiębiorcom, zarabiającym dobre pieniądze. Zdecydowanie czasem warto podjąć takie ryzyko, ponieważ często nie mamy zbyt wiele do stracenia, a inwestując nawet niewielkie ilości pieniędzy, bardzo często możemy duży zyskać.

Kim jest przedsiębiorca?