Co to jest przedsiębiorstwo?


czym jest przedsiebiorstwo

W ostatnim czasie coraz częściej możemy zetknąć się z określeniem “przedsiębiorstwo”. Bardzo dużo ludzi posługuje się właśnie tym słowem, odnosząc je przykładowo do swojej codziennej pracy. Zatem czym dokładnie jest przedsiębiorstwo? Jaką formę działalności gospodarczej możemy określić za pomocą tego słowa? Jakie mamy rodzaje przedsiębiorstw?

 

Przedsiębiorstwo definicja – czym dokładnie jest?

 

Przedsiębiorstwo -to jednostka organizacyjna, prowadząca działalność gospodarczą, wyodrębniona prawnie, a także organizacyjnie, jak również terytorialnie i ekonomicznie. Obejmująca zasoby ludzkie i finansowe, a także zasoby materialne oraz niematerialne. Może prowadzić przykładowo działalność handlową, a także usługową lub też produkcyjną. Przedsiębiorstwo posiada między innymi zdolność do czynności prawnych. Jego ustrój oraz forma jest określona w systemie prawnym. Głównym celem każdego przedsiębiorstwa jest działalność przynosząca zyski ze sprzedaży różnych produktów i usług.

 

Jakie są rodzaje przedsiębiorstw?

 

Przedsiębiorstwo można sklasyfikować na różne sposoby. Określając je na podstawie prawa gospodarczego w ujęciu podmiotowym można je przedstawić jako podmiot praw i obowiązków, które przede wszystkim wynikają z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na własne ryzyko, a także rachunek oraz odpowiedzialność. Taka działalność jest prowadzana w sposób trwały.

Można to także określić w ujęciu przedmiotowym. Wówczas przedsiębiorstwo to działalność gospodarcza, w której skład wchodzą składniki majątkowe o charakterze materialnym oraz niematerialnym, a także pozwalające na prowadzenie działalności wytwórczej i handlowej lub też usługowej. Z kolei w ujęciu funkcjonalnym, każde przedsiębiorstwo stale prowadzi działalność w celach zarobkowych.

Rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo mogą być produkcyjne, czyli wytwarzające dobra materialne (między innymi produkty i wyroby), jak również przedsiębiorstwa przemysłowe (przeznaczone przemysłu przetwórczego i wydobywczego), a także rolne oraz budowlane. Wyróżnia się także przedsiębiorstwa handlowe, oferujące handel detaliczny oraz hurtowy, a także usługowe, świadczące usługi. Zaliczane są do nich usługi przykładowo spedycyjno-transportowe i finansowe, a także usług gastronomicznych, jak również oświatowych, czy też turystycznych oraz zdrowotnych i komunalnych, turystycznych, czy też kulturalnych.

 

W dzisiejszych czasach otworzenie własnej firmy jest bardzo proste. Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się na ten krok, ponieważ można często na tym dość dobrze zarobić. Powinniśmy pamiętać o tym, iż jeżeli mamy jakiś dobry pomysł, warto w niego zainwestować zanim zrobi za nas to ktoś inny. Tylko dzięki temu możemy zarobić znacznie więcej pieniędzy, niż przykładowo pracując na etacie. Jednak musimy wiedzieć również o tym, że można wyróżnić kilka rodzajów przedsiębiorstw i to, czy zdecydujemy się na prowadzenie takiej firmy sami lub też z partnerami biznesowymi, powinno zależeć od tego, czym chcemy się zająć.

Co to jest przedsiębiorstwo?