Jan III Sobieski, znamienity władca Polski


jan III sobieski historiemarki

Historia naszego kraju obfituje w wielu wspaniałych władców. W poniższym tekście zajmiemy się jednym z najznamienitszych z nich, a jest nim Jan III Sobieski. 

Kim był Jan III Sobieski?

Jak już wspomnieliśmy, był on władcą Polski. Panował w latach 1674–1696. Od 1656 roku pełnił funkcję chorążego wielkiego koronnego, od 1665 roku był marszałkiem wielkim koronnym, od 1666 – hetmanem polnym koronnym, a od 1668 roku zajmował stanowisko hetmana wielkiego koronnego. W 1674 roku został wybrany na drodze elekcji na króla Polski, następcę Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Uchodził za człowieka dobrze wykształconego. Był nie tylko wyśmienitym wodzem, ale także poliglotą i mecenasem kultury. Pochodził z dobrego domu, był synem Jakuba Sobieskiego – magnata oraz działacza politycznego. Jego pradziadek to Stanisław Żółkiewski, który piastował stanowisko hetmana wielkiego koronnego. Posiadając tak znamienitych przodków, którzy walczyli w wielu wojnach, a także zajmowali wysokie pozycje państwowe, nic dziwnego, że ów władca tak znakomicie rządził naszym krajem.

 


Michael Jackson- historia jego marki


Wojny Sobieskiego przed okresem panowania

Pierwsza jego bitwa miała miejsce w 1649 roku pod Zborowem. Zajmował wtedy miejsce przy boku Jana Kazimierza. Rok później wziął udział w odsieczy Zbaraża. Wśród oblężonych przebywał wtedy jego brat, Marek, który zginął wraz z tysiącem polskich jeńców w 1652 roku w czasie bitwy z Tatarami. Samemu Janowi trafiło się szczęście w nieszczęściu, nie mógł on bowiem uczestniczyć w bitwie, ponieważ cierpiał z powodu ciężkiej choroby i przechodził przez długie leczenie we Lwowie.
W 1655 roku, w czasie wojny z Rosją, brał udział w bitwie pod Ochmatowem. W tym roku miało również miejsce wydarzenie, które zapisało się w biografii przyszłego króla jako niezwykle kontrowersyjne. Złożył on 16 października przysięgę wierności królowi szwedzkiemu. Mimo że wiele osób uważa takie postępowanie za zdradę, to ostatecznie wyszło ono na dobre, ponieważ właśnie tam przyszły władca nauczył się wyśmienitych tajników prowadzenia wojny, które w późniejszych latach wykorzystał na korzyść własnego kraju. Niedługo później, bo już w marcu 1656 roku, opuścił wojska szwedzkie i dołączył do Stefana Czarneckiego. 7 kwietnia tego samego roku brał udział w bitwie pod Warką, a tydzień później atakował szańce Torunia.

 


Perypetie firmy Aiwa


 

Należy również pamiętać o jego udziale w bitwie pod Warszawą, która trwała trzy dni. 16 września 1660 roku dzielnie walczył pod Lubarem, a 7 października pod Słobodyszczami.
W 1671 roku Jan Sobieski odparł wielki najazd wojsk tatarskich. W 1672 roku dokonał natomiast operacji, która zapisała się na kartach historii jako wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie. Pobił wtedy potężne wojska tatarskie, tym samym uwalniając około czterdzieści cztery tysiące ludzi z jasyru. Kolejny jego wielki sukces to zwycięstwo nad Turkami w bitwie pod Chocimiem 11 listopada 1673 roku.

Wojny Sobieskiego po objęciu tronu

W 1674 roku, czyli na początku swego panowania, Sobieski postanowił wznowić działania wojenne na froncie tureckim, tym samym zdobywając niemal całe Podole. Rok później odparł on Tatarów spod Lwowa, którzy w 1676 roku przekroczyli rzekę Dniestr i na próżno próbowali zdobyć Żurawno. Od tej pory przez kolejne siedem lat Polska nie prowadziła żadnych wojen.
W marcu 1683 roku Sobieski obawiał się najazdu ze strony Turcji, dlatego zarządził zaciąg do wojska. Wojska tureckie uderzyły jednak na Austrię. Władca postanowił ruszyć na odsiecz stolicy austriackiej, w imponującym tempie przemierzając niemal czterysta kilometrów w zaledwie osiem dni. Dowodził bitwą pod Wiedniem, która zakończyła się klęską turecką.
1691 roku podjął się wyprawy do Mołdawii, która niestety nie przyniosła żadnych sukcesów. Tracił wiarę w powodzenie swoich wypraw. Zaczął też chorować i zlecał dowodzenie wojskiem swoim zastępcom.

Majątek Sobieskiego

Jan 3 Sobieski należał do grona magnaterii. Mimo że jego ród nie należał do zbyt potężnych w kwestiach finansowych, to ojciec oraz pradziadek Jana odznaczyli się wieloma osiągnięciami i zdołali podnieść finansowy status Jana. Ponieważ jego brat poniósł tragiczną śmierć, jako jedyny, oprócz uposażenia dla siostry, został dysponentem wielkiego majątku Sobieskich. Majątki rodowe znajdowały się przede wszystkim na Rusi Czerwonej oraz Lubelszczyźnie. Niestety, w 1667 roku stracił owe dobra, ponieważ miała miejsce aneksja ziem wschodnioukraińskich do Rosji. Dostał jednak za nie odszkodowanie, które wynosiło czterdzieści tysięcy złotych.

Śmierć

Jan III Sobieski umarł 17 czerwca 1696 roku w Wilanowie. Cierpiał on na liczne choroby, a zmarł w wyniku ataku serca. Było to spowodowane prawdopodobnie podaniem zbyt dużej dawki rtęci, która miała wyleczyć go z syfilisu. Król został pochowany wraz ze swoją żoną w Krakowie, w krypcie świętego Leonarda na Wawelu. Jego serce umieszczone zostało w kaplicy królewskiej w kościele kapucynów w Warszawie.

 


Marcpol- supermarket, po którym zostało wspomnienie.. 


 

Ten wspaniały władca zapisał się na stałe na kartach historii Polski. Przypominają nam o nim jego pomniki znajdujące się na terenie naszego kraju, między innymi w Krakowie, Warszawie i Gdańsku. Wizerunek Sobieskiego upamiętnili również malarze, tacy jak Jan Matejko czy Henri Gascar.

Jan III Sobieski, znamienity władca Polski